BEAM

Nikolaos Gorgotsias

Greece


Gerasimos Tzamarelos

CEO of KEAK.GR


Anthi Merkuri

Greece


Sevasti Gkouzou

Entrepreneur


Dimitrios Ntontis

Greece


Nektarios Roussos

Interior designer


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

RELATIONSHIP MANAGER BY NATIO...


Theodor

Founder


Konstantinos Giaouzos

Entrepreneur


Load More

Messages

Feed

Connect

Profile